Projekty
bullet

Generalny remont pierwszego budynku bankowego na ziemiach polskich u zbiegu ulic Traugutta i Czackiego, w rekordowym terminie 10 miesięcy

bullet Remont generalny 19stu pięter biurowca Intraco II przy ul. Chałubińskiego
bullet Remonty i adaptacje oddziałów Banku Handlowego S.A. w Warszawie
bullet Adaptacja filii oddziałów banku PKO S.A.
bullet Remont elewacji kościoła Najświętszego Zabawciela
bullet Budowa kompleksu sakralnego - Kościoła Św. Marii Magdaleny na Bródnie wraz z obiektami towarzyszącymi
bullet Budowa Domu Kolegiackiego w Wilanowie o kubaturze 10 000m3.
bullet Remont zabytkowej kaplicy Potockich na Cmentarzu Wilanowskim
bullet Budowa kaplicy na polach wilanowskich na miejscu przyszłej Świątyni Bożej Opatrzności
bullet Remonty zajezdni autobusowych przy ul. Chełmskiej i ul. Włościańskiej
bullet Roboty przygotowawcze pod przyszłą Oczyszczalnię ścieków Południe na obszarze 30 ha
bullet Budynek mieszkalny wraz z pracownią plastyczną o bardzo skomplikowanej konstrukcji
 

 
 
       English  
 
      tel./fax (22) 664-97-59